O nama

Poljoprivredno dobro Stari Tamiš je imalo svoju ergelu do 1978. godine, kada je ona ugašena, a 80 punokrvnih konja, kasača i galopera prodato ergeli Ada.
Njenim ponovnim pokretanjem 2011. godine probuđena je tradicija konjarstva na Starom Tamišu.
Danas ergela u Starom Tamišu ima 20 grla lipicanera, i to: 5 priplodnih pastuva (poreklo: Đakovo, Lipik, Karađorđevo), 12 priplodnih kobila (poreklo: Đakovo, Kelebija, Prnjavor) i 3 ždrebeta (podmladak).
Svako grlo je pravi pripadnik svoje rase, sa poznatim poreklom.